BMB - BodyMindBalance

contact BodyMindBalance


Graag ontmoet ik je in mijn praktijk BodyMindBalance.
Bel of mail me voor een afspraak. Mocht je eerst nog informatie willen voel je vrij om contact op te nemen.

BodyMindBalance

Mobiele nummer: 06 – 405 908 11
E-mail adres : bodymindbalance@live.nl

Kennedylaan 45, 5051 XE Goirle


Bank NL36 ABNA 062 77 58 207
KvK Breda 17267601

Wanneer je als werkgever meer wilt weten of Arbeid & Gezondheid binnen de organisatie aanstuurt neem dan vrijblijvend contact op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omgaan met stress/werkdruk, re-integratie.
Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Privacy-regels
Met uw gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan overeenkomstig de nieuwe WPG (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Uiteraard is er sprake van beroepsgeheim. Bij uitwisseling van informatie met derden zal ik u op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als er signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn dan zal ik daarover met u in gesprek gaan, met als doel om samen op zoek te gaan naar specialistische hulp. Zelf kunt u in dat geval ook hulp aanvragen bij Veilig Thuis Midden Brabant (013-7516789).

Klacht- en tuchtcommissie
Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde. Mijn registratienummer is 1907499A.
De wet WKKGZ, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg, is een geschilleninstantie en mijn CAM registratienummer is 1907499


BodyMindBalance
BodyMindBalance   BodyMindBalance